Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Úkoly pro domácí přípravu od 25. 1 do 28. 1. 2021

Upozornění

Zápis do 1. třídy
na školní rok 2021/2022
se koná v měsíci dubnu.