Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní kolo recitační soutěže – kategorie starší žáci

24. 2. 2023

Školní kolo recitační soutěže – kategorie starší žáci

Nakonec se na 1. místě umístila žákyně 4.M Claudie Šavrňáková s básní Emanuela Franta: Óda na lelky, která postoupila do okresního kola. Na 2. místě skončila žákyně 4.B Barbora Petrželová s básní Jiřího Žáčka: Zabíjačka v Kotěhůlkách a na 3. místě žákyně 5.M Julie Lacová s básní Jiřího Žáčka: Jak taškář napálil taškáře. Nejlepší recitátoři byli odměněni knihou. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy!


Upozornění

Den otevřených dveří - 29. 3. 2023

Od 1. 4. 2023 je otevřené školní hřiště.