Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Odpadové výzvy

22. 12. 2021

Odpadové výzvy

Cílem bylo zamyšlení nad problematikou vznikajících odpadů a snaha toto množství cíleně snižovat. Žáci plnili odpadové úkoly např. nosili vlastní tašku na nákupy, používali krabičky na svačinu a lahve na pití, označili schránku, že nechtějí dostávat letáky, zařídili doma speciální nádobu na bioodpad, apod. Naše základní škola se umístila na krásném 3. místě. Nejlépe se dařilo prvňákům s 54 kg odpadu, který díky jejich přičinění nevznikl. Celá třída se má na co těšit! Získala odměnu – volný vstup s komentovanou prohlídkou zvířat v zoologické zahradě na sv. Kopečku. Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do tohoto projektu!


Upozornění