Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

INFORMACE KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ

18. 11. 2021

INFORMACE KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ

Testovaní žáci s negativním výsledkem se mohou účastnit výuky, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy. V případě pozitivního výsledku testu bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který si jej neprodleně vyzvedne ve škole a kontaktuje pediatra. Pokud žák bude odcházet sám domů, musí mít podepsán souhlas s odchodem od zákonného zástupce (viz příloha).
Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování, může se prezenční výuky účastnit, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor, nanoroušku nebo chirurgickou roušku.
Testování nepodstupují žáci, kteří předloží doklad o:
• Prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
• Negativním výsledku testu provedeného na oficiálním odběrovém místě (platnost certifikátu je v případě antigenního testu 1 den od jeho provedení, v případě PCR – testu 3 dny).

Pokud máte doklad v mobilním telefonu můžete se prokázat tímto způsobem.

Děti z ranní družiny se budou testovat od 6.00 do 7.25 v prostoru jídelny za přítomnosti rodičů nebo zaměstnanců školy.
Ostatní žáci se budou testovat ve třídách v 7.40 do 8.00.
Otestovaní žáci z ranní družiny přijdou do svých tříd až po 8.00. Od 7.40 do 8.00 budou mít s paní vychovatelkou v prostoru tělocvičny pohybové aktivity.

Do prostor školy mohou vstupovat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Pokud jsou přetrvávající příznaky u žáka projevem chronického onemocnění (například alergie), je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.Dokumenty ke stažení

docx Souhlas s odchodem žáka.docx 14020 Kb
pdf Souhlas s odchodem žáka.pdf 406661 Kb

Upozornění

Provoz školního hřiště ukončen.

22. a 29. 11. 2021 proběhne opět testování žáků.

Kalendář akcí

předchozí Listopad 2021 následující