Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

INFORMACE K VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A PROVOZU ŠKOLY 28. 1. 2021

28. 1. 2021

INFORMACE K VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A PROVOZU ŠKOLY 28. 1. 2021

Informace k vydání vysvědčení a k provozu školy od 1. 2. 2021

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna ve škole.

Rodiče žáků 3. 4. a 5. třídy budou o hodnocení za 1. pololetí informovat třídní učitelé.

Od 1. 2. 2021 pokračuje výuka ve stávajícím režimu (1. + 2. třída prezenčně, ostatní žáci -  distanční výuka. Úkoly pro domácí přípravu budou zveřejněné v programu Teams)

Úkoly nebudou již na stránkách školy.

Upozorňujeme, že v době školních prázdnin (pololetní, jarní) nemají žáci nárok na odběr dotovaných obědů.

  •  

Slovo ředitele,

 

Vážení rodiče, milí žáci,

škola musí vydat pololetní vysvědčení. My učitelé musíme ohodnotit práci žáků za toto pololetí. Rozhodl jsem, že budeme hodnotit známkami. Většina ročníků strávila většinu pololetí distanční výukou. Hodnotíme práci žáka ve škole. Hodnotíme, co se žák za pololetí naučil. V hodnocení zohledňujeme podmínky žáka pro distanční výuku, pracovitost žáka při distanční výuce. Je to velmi těžké. Pokud to bylo možné, hodnotili jsme žáky motivačně a špatných známek je velmi málo. Berte, prosím, všichni toto hodnocení s velkým nadhledem.

Vím, že toho rodiče, žáci i učitelé mají už dost. Distanční výuka postrádá tempo, rychlou zpětnou vazbu a společenský rozměr. Cením si a děkuji vám za práci, kterou máte s distanční výukou. Prosím, vydržte, a i nadále nám pomáhejte udržet u žáků motivaci, pracovní návyky a pracovní režim dne.

Přeji nám všem, aby se nám žáci co nejdříve vrátili do školy.

Martin Vosyka


Upozornění

Zápis do 1. třídy
na školní rok 2021/2022
se koná v měsíci dubnu.