Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Festival kulturních programů základních škol

9. 5. 2023

Festival kulturních programů základních škol

Dne 28. 4.2023 se v sále Moravské filharmonie Olomouc Redutě uskutečnil 11. ročník festivalu kulturních programů ZŠ se zaměřením na obřady Komise pro občanské záležitosti – vítání dětí, slavnostní setkání jubilantů apod. za přítomnosti významných hostů z odboru školství olomouckého Magistrátu. Během celého dopoledne se vystřídaly kolektivy žáků několika ZŠ z Olomouce se svými programy. Naše ZŠ nacvičila 2 vystoupení. Žákyně 5. třídy vystoupily s recitačně-hudebním programem, žáci 4. třídy s hudebně-pohybovým. Všichni účinkující byli odměněni dárkovými poukázkami a diplomem.

Vystoupení žáků 4. třídy


Upozornění

Dne 29. 9. 2023 vyhlašuje ředitelka školy pro všechny žáky ZŠ ředitelské volno.

ZÁŘÍ
Školní hřiště otevřeno od 15.00 do 17.00 hod. Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.