Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Festival kulturních programů základních škol

9. 5. 2023

Festival kulturních programů základních škol

Dne 28. 4.2023 se v sále Moravské filharmonie Olomouc Redutě uskutečnil 11. ročník festivalu kulturních programů ZŠ se zaměřením na obřady Komise pro občanské záležitosti – vítání dětí, slavnostní setkání jubilantů apod. za přítomnosti významných hostů z odboru školství olomouckého Magistrátu. Během celého dopoledne se vystřídaly kolektivy žáků několika ZŠ z Olomouce se svými programy. Naše ZŠ nacvičila 2 vystoupení. Žákyně 5. třídy vystoupily s recitačně-hudebním programem, žáci 4. třídy s hudebně-pohybovým. Všichni účinkující byli odměněni dárkovými poukázkami a diplomem.

Vystoupení žáků 4. třídy


Upozornění

Od 1. 4. 2023 je otevřené školní hřiště.