Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Čteme rádi

23. 11. 2021

Čteme rádi

Žáci 4. třídy při nich pracují s různými literárními tituly z bohatého fondu naší školní knihovny. Při hodinách si čtou z vybrané knihy, poté sdílejí zážitky ze čtení se svými spolužáky, vžívají se do hlavních postav, srovnávají je se sebou samými, vyjadřují své pocity při četbě, předvídají dle ilustrací apod. Někdy se doslova nemohou od knih a čtení odtrhnout. Máme i čtenáře, kteří i volný čas o přestávkách tráví s knihou. Řada žáků využívá i možnost si vybranou knihu zapůjčit ze školní knihovny domů. Oblíbené bývají také referáty o přečtené knize, při níž spolužáky s vlastní přečtenou knihou seznamují a doporučují k četbě.


Upozornění

Provoz školního hřiště ukončen.

22. a 29. 11. 2021 proběhne opět testování žáků.