Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Informace

Historie školy se datuje od roku 1907, kdy vznikla česká škola na Nových Sadech. Nové Sady jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu statutárního města Olomouce s cca 15 000 obyvateli. Jsou tedy druhou největší městskou čtvrtí Olomouce.

Naše škola sídlí na ulici Rooseveltova 103. Je to škola s 1. – 5. postupným ročníkem.

Škola je kompletně vybavena - mimo kmenových tříd je součástí školy tělocvična, školní jídelna, školní družina. Dále pak počítačová učebna a keramická dílna. Ke sportovním aktivitám a relaxaci žáků slouží hřiště s umělým travnatým povrchem a rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými stromy, altánem a herními prvky.

Všechny učebny školy jsou zařízeny moderním nábytkem. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a k výuce slouží i samostatná počítačová učebna s připojením na internet. Škola má k dispozici dostatečné množství audiovizuální techniky, didaktických pomůcek a titulů v žákovské i učitelské knihovně.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s výukou angličtiny již od 1. ročníku.

Součástí školy je školní družina, která je zpoplatněna částkou 250,- Kč za pololetí. Provoz družiny je od 6.00 - 17.00 hodin. Družina pracuje ve třech odděleních a v současné době ji navštěvuje většina žáků.

Žáci mají možnost zapojit se do celé řady zájmových kroužků, které na naší škole zajišťují komerční subjekty. Dětem je každoročně nabídnuta pestrá nabídka zájmvých kroužků také v rámci školní družiny.

V naší škole probíhá výuka náboženství pro zájemce z farnosti Olomouc - Nové Sady.

Cílem celého pracovního kolektivu Základní školy Rooseveltova 103 je vytvořit všem žákům klidné a podnětné prostředí pro celkový rozvoj a růst jejich osobnosti.

Od 1. 1. 2003 je pracoviště ZŠ Rooseveltova 103 součástí přispěvkové organizace Fakultní základní školy Holečkova 10.

Adresa školy:

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10
odloučené pracoviště
ZŠ Rooseveltova 103
Olomouc - Nové Sady
779 00

Upozornění

Od 1. 4. 2023 je otevřené školní hřiště.