Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ Rooseveltova. Poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí a rozšiřuje jejich vědomosti. Družinu mohou navštěvovat žáci 1.- 5. ročníku. Provoz je od 6 - 17 hodin. Poplatek za školní družinu činí 250Kč za pololetí za žáka. Podmínkou docházky do školní družiny je zajištěné stravování ve školní jídleně. Ve školním roce 2019/2020 nabízí školní družina tyto kroužky: Angličtina - čtvrtek 15.00 - 15.45, vych. Lucie Švestková, Pohybové hry - pondělí 15.00 - 15.45, vych. Alena Koukalová. Kroužky zahajují svou činnost od října 2019. V případě zájmu se hlaste u kterékoliv vychovatelky ŠD.

Aktuality

Den dětí

Den dětí

4. 6. 2020

Tento den jsme dětem zpříjemnili soutěžním odpolednem na školní zahradě.

více »

Zpět ve školní družině

Zpět ve školní družině

31. 5. 2020

Po dlouhých týdnech si děti mohou opět užívat spoustu aktivit, které jim nabízí naše družinové zázemí.

více »

Zimní tvoření

Zimní tvoření

1. 3. 2020

Zima a její specifika nám dala náměty ke tvoření v těchto chladných dnech.

více »

Maškarní karneval

Maškarní karneval

26. 2. 2020

Dnes v ŠD proběhlo karnevalové odpoledne s promenádou rozmanitých masek a kostýmů. Děti si zatančily a zasoutěžily, došlo i na volbu "nejlepšího karnevalového tanečníka a tanečnici" a na konec proběhla oblíbená tombola.

více »

Turnaj v dámě

Turnaj v dámě

18. 2. 2020

V lednu a únoru proběhl již tradiční turnaj v dámě. Děti hrály jednotlivé partie s velkým nasazením a přemýšlely nad každým tahem, aby mohly  zvítězit nad svým protihráčem.

více »


další zprávy »


Upozornění

Ředitelské volno - ve dnech 29.6. a 30.6. 2020 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky základní školy. Mateřské školy, školní družina a školní jídelna zůstanou v provozu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 11. června 2020 - bližší informace  naleznete v pozvánce, která byla rozesílána e-mailem.

Úkoly žákům jsou i nadále zadávány  vždy v pondělí na celý týden. Tištěné materiály jsou přístupné ve vstupu školy od 8.00 do 12.00 hodin.

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie