Novinky

první stránka předchozí stránka 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|    ...z 52    další stránka poslední stránka    1 - 10    celkem záznamů519
Pravidla hodnocení ve 2. pololetí

Pravidla hodnocení ve 2. pololetí

3. 6. 2020 -

V příloze najdete pravidla hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku.

celá aktualita »

Pozvánka na schůzku rodičů

Pozvánka na schůzku rodičů

2. 6. 2020 -

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám oznámit, že schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 v 16 hodin v přízemí školní budovy ZŠ Rooseveltova.

celá aktualita »

V naší škole je opět živo

V naší škole je opět živo

25. 5. 2020 -

Konečně jsme se dočkali. Po více než deseti týdnech se většina našich žáků vrací do školy. Nejvíc se asi děti těšily na své spolužáky, které tak dlouho neviděly.

celá aktualita »

Informace k nástupu dětí do školy

Informace k nástupu dětí do školy

14. 5. 2020 -

Podrobnější informace najdete v příloze.

celá aktualita »

Znovuotevření školy - informace

Znovuotevření školy - informace

11. 5. 2020 -

Vážení rodiče,

rozhodnutím Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 se od 25. května 2020 otevřou školy pro žáky 1. stupně za předem daných podmínek.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

- ranní družina nebude v provozu

- vyučování bude denně od 8.00 hodin, škola bude otevřena již od 7.30 hodin

- rodiče nemají do školní budovy přístup

- děti nebudou používat šatnu, přezouvat a převlékat se budou ve třídě

- děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich uskladnění, při pobytu ve třídě mohou za určitých podmínek roušku odložit, mimo třídu roušku mít musí

- výuka bude probíhat do 12 hodin, přesný čas ukončení výuky bude upřesněn, je odvislý od provozu školní jídelny

- výuka i odpolední družina bude zajištěna v malých skupinách  žáků, které budou neměnné

- odpolední družina bude do 16.30 hodin a bude probíhat převážně venku v areálu školy

- výuka je dobrovolná, pokud rodiče z obavy před nákazou koronavirem dítě do školy nepošlou, musí žák nadále pokračovat v distanční výuce podle pokynů třídní učitelky

- žák před prvním vstupem do školy odevzdá vyplněné "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního virového onemocnění" podepsané zákonným zástupcem

Závaznou přihlášku, prosím, odešlete třídní učitelce Vašeho dítěte nejlépe do 12. května 2020, nejpozději však do 18. května 2020. Po tomto datu již nebude možné dítě přihlásit

celá aktualita »

Žáci 5. třídy nezahálí…

Žáci 5. třídy nezahálí…

10. 5. 2020 -

Nejenže se pravidelně účastní výuky na dálku, při níž si vysvětlujeme nové učivo, doma plní samostatně zadané úkoly, mezi které patří i zpracování rozsáhlejších tematických prací do vlastivědy a přírodovědy. Velké obliby se těší i dobrovolné domácí úkoly zábavného charakteru.

celá aktualita »

první stránka předchozí stránka 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|    ...z 52    další stránka poslední stránka    1 - 10    celkem záznamů519

Upozornění

Ředitelské volno - ve dnech 29.6. a 30.6. 2020 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky základní školy. Mateřské školy, školní družina a školní jídelna zůstanou v provozu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 11. června 2020 - bližší informace  naleznete v pozvánce, která byla rozesílána e-mailem.

Úkoly žákům jsou i nadále zadávány  vždy v pondělí na celý týden. Tištěné materiály jsou přístupné ve vstupu školy od 8.00 do 12.00 hodin.

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie