Znovuotevření školy - informace

11. 5. 2020

Znovuotevření školy - informace

Prosím, sdělte třídní učitelce ( e- mailem, nebo telefonicky ) nejlépe k datu 12.5. 2020, zda Vaše dítě:

- bude navštěvovat školu od 25. 5. 2020      ano/ne

- se bude stravovat ve školní jídelně             ano/ne

- bude navštěvovat školní družinu                ano/ne

 

Děkuji

Mgr. Hana Procházková                                Dokumenty ke stažení

pdf Čestné_prohlášení.pdf 254187 Kb

Upozornění

Ředitelské volno - ve dnech 29.6. a 30.6. 2020 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky základní školy. Mateřské školy, školní družina a školní jídelna zůstanou v provozu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 11. června 2020 - bližší informace  naleznete v pozvánce, která byla rozesílána e-mailem.

Úkoly žákům jsou i nadále zadávány  vždy v pondělí na celý týden. Tištěné materiály jsou přístupné ve vstupu školy od 8.00 do 12.00 hodin.

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie