Zdokonalujeme se v práci na počítači

6. 10. 2020

Zdokonalujeme se v práci na počítači

Žáci diskutují o použití vhodných typů moderních komunikačních prostředků v různých situacích. Velký důraz je kladen na bezpečnost v prostředí internetu. Děti se také postupně seznamují s možnostmi aplikace Teams i s některými dalšími součástmi Microsoft Office 365.
Pokud bychom byli nuceni přejít na distanční formu výuky, chceme na ni být připraveni co nejlépe.


Upozornění

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 5. 11. 2020.

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie