Slavnostní zahájení školního roku

26. 8. 2020

Slavnostní zahájení školního roku

Organizace první školního týdne

 

Úterý 1. 9.

Středa 2. 9.

Čtvrtek 3. 9.

Pátek 4. 9.

1. třída

8.00 - 8.45

8.00 - 9.40

8.00 - 10.45

8.00 - 10.45

2. - 5. třída

8.00 - 8.45

8.00 - 10.45

8.00 - 11.40

Dle rozvrhu

První školní den se prvňáčci sejdou ve své třídě. Přijdou s aktovkou a tento den se nebudou přezouvat. Rodiče a děti dostanou základní informace k organizaci prvního týdne a ke školní družině. V aktovce si domů odnesou některé pomůcky a dárečky.

Provoz školní družiny:
1. září mohou děti navštívit ranní družinu od 6.00 do 7.40 hodin a odpolední družinu od 8.45 do 16.00 hodin. Od 2. září bude probíhat běžný provoz ŠD. Zápis do školní družiny bude formou přihlášky. Pro 1. třídu se zápis uskuteční na zahajovací hodině 1. 9. 2020 ve třídě. Rodiče dětí 2. - 5. třídy si vytisknou a vyplní přihlášku, která je v příloze a děti ji přinesou 1. září. Přihlášky v tištěné podobě budou také k dispozici před vstupem do ZŠ. Dokumenty ke stažení

pdf PŘIHLÁŠKA DO ŠD.pdf 214681 Kb

Upozornění

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie